งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รวบรวมสิ่งของบริจาค อาหารแห้ง เสื้อผ้า น้ำดื่ม และของใช้ต่างๆ
นำมอบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ บ้านฮ่องอ้อ ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
และให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยครูและนักเรียนนักศึกษา
แผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลังและช่างอิเล็กทรอนิกส์คอยให้บริการ ณ พื้นที่ประสบภัย